Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze BD Skelná12 ze dne 27.9.2018

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva    Skelná 12 ze dne 27.9.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni :    Markéta Náplavová ,Jan  Náplava se zplnomocněním svého syna Bc.Jana Náplavy, Bedřiška Pavlisová , David Pavlis a Mgr. Helena Poledníková.

 

Program :  dle pozvánky zveřejněné na webové stránce družstva a doručené každému členu družstva .

Průběh jednání : Předsedkyně družstva Markéta Náplavová informovala o činnosti BD v období od května do září 2018. Jednalo se o řešení refinancování úvěru s finančním poradcem ČS. Nebylo doporučeno podmínky u RSTS  měnit  ,neboť současná situace bank nenabízí výhodnější úrokové  podmínky pro splácení našeho úvěru .

       Dále byly provedeny nutné periodické revize spalinových cest a komínů ,zprávu o této revizi k dnešnímu dni  zatím nemáme k dispozici. Pravidelná revize hydrantů a požárních vodovodů - bez zjištěných závad. Při revizi elektrických zařízení, zjištěny drobné závady /viz zpráva o periodické revizi el .zařízení ze dne 24.8. 2018 /, členové družstva  seznámeni  s tímto  závěrem a všichni přítomní odsouhlasili  nutnost tyto závady odstranit v nejbližším možném termínu.

       Členové družstva byli informování o finanční situaci družstva , stavu účtu a pokladny .

        Byla odsouhlasena výměna plynové kotle v bytě č. 5 , která by měla být zrealizována během měsíce října .

         Nejpalčivějším bodem dnešní členské schůze bylo opětovné projednání výpovědi nájemní smlouvy  byt č. 1 nájemce paní Balcová Renáta,  z důvodu uvolnění této bytové jednotky pro člena družstva Davida Pavlise .Důvody této výpovědi jsou  plně v souladu s NOZ . Tato situace byla řešena již při členské schůze 27.4.2018 .Pro výpověď z nájmu byli 4 členové , proti  1 člen. Tehdejší předsedkyně družstva Mgr. Helena  Poledníková však  odmítla tento krok učinit.  Problém je však i nadále aktuální a  proto členové dnes znovu hlasovali s tímto výsledkem : pro výpověď z nájmu hlasovali 4 členové družstva , proti 1 člen družstva .

Usnesení :Většinová část se usnesla na výpovědi nájemní smlouvy byt č. 1, nájemkyně Renáta Balcová , s pověřením advokátní kanceláře Mgr.Davida Ferfeckého . Předsedkyně informovala všechny zúčastněné o podmínkách k následnému přidělení této bytové jednotky Davidu Pavlisovi, jehož nedílnou součástí bude i finanční dorovnání rozdílu mezi platícími členy.

 

V Jablonci nad Nisou 27.9.2018                               zapsala : Markéta Náplavová 

                                                                                  ověřila  :  Bedřiška Pavlisová