Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS ZE ČLENSKÉ A VÝROČNÍ SCHŮZE BD SKELNÁ 12,dne 5.6.20

                                          Zápis ze členské a výroční schůze BD Skelná 12 , že dne 5.6.2019

     ______________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni : Markéta Náplavová, Jan Náplava se zplnomocněním syna Bc. Jana Náplavy,, Bedřiška  Pavlisová, David Pavlis a Mgr. Helena Poledníková. 

Program : Dle pozvánky zveřejněné na webových stránkách a doručené každému členů družstva. 

Průběh jednání : Předsedkyně družstva Markéta Náplavová seznámila členy s činností a  hospodařením družstva k 31.12.2018. BD  investovalo do výměny kondenzačních kotlů v bytech č. 1 a 5. Byla provedena revize a úprava komínů a spalinových cest,elektro revize s následným odstraněním zjištěných závad, revize hasících a požárních zařízeních a hydrantů. Přes tyto nutné výdaje, družstvo hospodařilo se ziskem 1431,84kč.Všichni byly informováni o stavu úvěrového účtu, bankovního účtu a pokladny. Podrobný přehled hospodaření za rok 2018, k nahlédnutí v dokumentaci u předsedkyně družstva. 

Dalším bodem schůze bylo řešení refinancování stávajícího úvěry po uplynutí fixační doby, která končí v červnu 2019.Vzhledem k prověření úrokových sazeb u jiných bankovních ústavů, nám bylo doporučeno u RSTS zůstat za stávajících podmínek.Což bylo jednohlasně odsouhlaseno.

Členové družstva se vyjádřili k revitalizaci zahrady. Nejpalčivějším tématem byly túje, zasazené blízko plotu a rostoucí již příliš vysoko, na to , aby bylo možné je ještě udržovat v bezpečné výšce. V diskuzi bylo úplné vykácení a následné znovu osazení keři, nebo zkrácení tújí s nejistým výsledkem. Členové družstva se domluvili, že nechají zpracovat dvě nabídky  na vykácení  stromů/D. Pavlis a J. Náplava/ a po té se teprve rozhodneme, jak budeme postupovat dále a jaký způsob úpravy zvolíme .Údržba zahrady a sekání trávy svépomocí /Náplavovi a Pavlisovi/. Návrh na zakoupení strunové sekačky, jednohlasně schválen. Členové se shodli na výměně branky,a tím i zabezpečení zahrady výhledově, dle finanční situace BD. 

Oznámení členů : David Pavlis - od 1.9.2019 spolubydlící

                                Jan Náplava - plánovaná výměna toalety

Usnesení :              Členové družstva se jednohlasně shodli na všech bodech této schůze. 

V  Jablonci nad Nisou 7.6.2019.         Zapsala : Markéta Náplavová

                                                                   Ověřila : Bedřiška Pavlisová

 

                          Děkuji všem za účast a spolupráci  .